Selectieprocedure

Stappen in de selectieprocedure

Om deel te kunnen nemen aan de traineeopleiding moet je een uitdagende selectieprocedure doorlopen. De procedure bestaat uit vier rondes.

1.    Registratie en pretesten

Om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen moet je je eerst registreren in het ePortfolio van de Academie. Je vult er jouw persoonlijke gegevens in en beantwoord je een aantal vragen om te bepalen of je aan de basisvereisten voldoet. Daarnaast maak je een cognitieve capaciteitentest en vul je een persoonlijkheids- en drijverenvragenlijst in.

2.  Sollicitatie

Als je bericht hebt gekregen dat je door bent naar de volgende ronde, gebruik je het ePortfolio ook voor de tweede ronde. De sollicitatie kun je in je eigen tempo doorlopen. Als je uitlogt blijven reeds ingevulde gegevens bewaard tot de volgende keer. De sollicitatie omvat de volgende onderdelen die je allemaal maakt en instuurt via het ePortfolio.

 • Sollicitatieformulier
   Het sollicitatieformulier bestaat uit:
  Jouw CV: je vult een vragenlijst in met informatie over jouw opleiding(en), werkervaringen en nevenactiviteiten.
  Open vragen juridische capaciteiten: je krijgt een aantal casus voorgelegd waar je antwoord op moet geven. Hiermee krijgt de Academie een eerste beeld van jouw juridische capaciteiten.
    
 • Cijferlijst
  Je stuurt jouw (gewaarmerkte) cijferlijsten van de bachelor- en masterfase in.

3.    Assessment en schrijfproef

Als je bent geselecteerd uit de sollicitatieronde, leg je een assessment af bij een gespecialiseerd bureau in Den Haag, Leeuwendaal. Als leidraad voor het assessment gebruikt Leeuwendaal het competentieprofiel van een overheids- en wetgevingsjurist. Op basis van de door jou behaalde scores voor deze competenties, bepalen zij in hoeverre je geschikt bent voor het vak. 
Onder de kandidaten die geselecteerd zijn voor deze ronde wordt een steekproef uitgevoerd op de capaciteitentest. Mocht je in de steekproef vallen dan moet je de capaciteitentest opnieuw maken tijdens jouw assessment. Ook op de tweede capaciteitentest dien je te voldoen aan het niveau dat bij de eerste selectieronde is gesteld. Indien je resultaten daar niet aan voldoen, eindigt voor jou hierbij de sollicitatie. 

Bovendien ga je op dezelfde dag langs bij de Academie om een schrijfproef te doen. Je krijgt de opdracht in een beperkte tijd een nota te schrijven over een ter plekke uitgedeelde casus. Aan de hand van dit stuk beoordeelt de Academie of je in staat bent om een gestructureerd en overtuigend betoog over een juridisch onderwerp te houden. Ook zal de nota gebruikt worden voor het gesprek met een van de selectiecommissies in de volgende ronde van de procedure.

4.    Gesprekken selectiecommissies

Voor de laatste selectieronde ga je op gesprek bij twee selectiecommissies. Deze gesprekken vinden plaats bij de Academie. De commissies bestaan uit leidinggevenden van verschillende juridische directies binnen de Rijksoverheid, waaronder mogelijk jouw toekomstige leidinggevende. Zij vragen naar je persoonlijke achtergrond en studie- en werkervaring. Ook leggen zij juridische dilemma’s en vraagstukken uit de praktijk voor. Daarmee beoordelen zij of jij in hun ogen een goede jurist en een goede ambtenaar bent. 

Bekendmaking nieuwe trainees

We bellen je om de uitslag van de vierde ronde mee te delen. Deze uitslag kan zijn:

 1. Je bent toegelaten tot de traineeopleiding.
 2. Je bent niet toegelaten tot de traineeopleiding.
 3. Je staat op de wachtlijst. Het kan namelijk zijn dat we nog niet zeker zijn van het aantal opleidingsplaatsen en wachten op de definitieve bevestiging van een of meer ministeries of uitvoeringsorganisaties. In dat geval moet je even wachten tot we zeker weten of we je een opleidingsplaats kunnen bieden.

Kennismakingsronde en plaatsing werkplek

Als je bent toegelaten als trainee ga je op kennismakingsronde langs de instellingen die een opleidingsplaats beschikbaar stellen. Daarnaast worden alle kandidaten voorgedragen aan de directeuren van de deelnemende instellingen. De rector bepaalt uiteindelijk waar je aan het werk gaat, en of je wordt toegelaten tot de traineeopleiding wetgevingsjurist of de traineeopleiding overheidsjurist. Je start in september aan de Academie en op je werkplek.

Meer informatie?

Karen van der Els

Karen van der Els

Coördinator officemanagement

k.vanderels@acwet.nl
070 - 312 98 32

Meld je aan als geïnteresseerde

Aanmeldformulier