Publicaties en kennisdeling

Veruit de meeste expertise op het terrein van onze opleidingen brengen de docenten in. Daarnaast wil de Academie de ontwikkeling van nieuwe kennis bevorderen door het stimuleren van onderzoek en publicaties. Dat doen wij door publicatie- en promotieplaatsen beschikbaar te stellen en de activiteiten van de Onderzoeksgroep. Met de publicatiereeks Recht en Overheid faciliteren wij de kennisdeling van deze en andere publicaties. Ook de staf van de Academie publiceert en doet, op beperkte schaal, onderzoek. 

Publicatie- en promotieplaatsen 

Om de kennisontwikkeling door en onder juristen bij de Rijksoverheid te stimuleren zijn de afgelopen jaren een aantal publicatie- en promotieplaatsen beschikbaar gesteld. De Academie werft en selecteert geschikte kandidaten binnen de Rijksoverheid. Daarnaast bieden wij begeleiding door de kandidaten deel te laten nemen aan de onderzoeksgroep van de Academie. 

Inmiddels hebben een aantal plaatsen al interessante publicaties opgeleverd. Deze zijn opgenomen in de publicatiereeks. Daarnaast lopen op het moment twee promotieplaatsen die naar verwachting volgend jaar twee dissertaties opleveren. 

Wilt u publiceren of heeft u ideeën?

Heeft u interesse in een publicatieplaats of heeft een interessant onderwerp waarnaar door anderen onderzoek kan worden gedaan? Laat u ons dit dan weten.

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief