Publicaties en kennisdeling

De Academie bevordert het ontwikkelen en delen van kennis door Rijksjuristen. Dat stimuleert de rechtsontwikkeling en stelt de wetenschap beter in staat op de kennisbehoeften binnen de overheid in te spelen. Wij doen dat door publicatieplaatsen beschikbaar te stellen en op kleine schaal onderzoek te (laten) verrichten. De resultaten daarvan nemen we op in de publicatiereeks ‘Recht en overheid.’ Voor auteurs bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de onderzoeksgroep waarin concept-publicaties worden besproken.

Publicatieplaatsen

In 2018 stellen de Academies weer enkele publicatieplaatsen beschikbaar voor overheidsjuristen en wetgevingsjuristen. Wie een publicatieplaats krijgt toegekend, wordt in 2018 voor maximaal 6 weken vrijgesteld van de reguliere werkzaamheden om een wetenschappelijk artikel te kunnen schrijven. Uiteraard is hiervoor instemming van de werkgever vereist en ook na toekenning zal voor de praktische invulling ervan nauw overleg met de betreffende leidinggevende plaatsvinden. De Academies vergoeden 50% van de salariskosten van de afgesproken tijdsduur aan de betreffende werkgever. De werkgever neemt de overige 50% van de kosten voor zijn rekening. Eventuele begeleiding door de Academies bij het opstellen van de aanvraag of het schrijven van de publicatie behoort tot de mogelijkheden. De publicatie wordt opgenomen in de digitale publicatiereeks van de Academies. 

De publicatiecommissie beoordeelt de aanvraag inhoudelijk op grond van de volgende criteria:

  • aansprekendheid (niet al te specialistisch, niet enkel beschrijvend maar ook problematiserend, enz);
  • relevantie (juridisch, maatschappelijk, politiek);
  • helderheid (duidelijke probleemstelling en conclusie) en
  • haalbaarheid binnen de afgesproken publicatieperiode. Om de haalbaarheid van de aanvraag zo goed mogelijk te kunnen inschatten, zal de commissie advies inwinnen bij de directeur of de direct leidinggevende van de aanvrager.

Interesse? Stuur voor 1 juni 2018 een gemotiveerd verzoek qua inhoud en tijdsbeslag (maximaal 3 A4) en een instemmende verklaring van jouw leidinggevende naar Monique Wesselink. Aanvragers ontvangen uiterlijk 6 juli 2018 bericht over de uitslag.

Wilt u publiceren of heeft u ideeën?

Neem dan contact op met Monique Wesselink.

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief