Over de Academie

Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen moeten bijblijven bij de ontwikkeling van hun vakgebied. Daarvoor volgen zij opleidingen en cursussen bij de Academie voor Wetgeving of de Academie voor Overheidsjuristen. 

Beide academies zijn gevestigd in hetzelfde pand en vormen tezamen het opleidingsinstituut voor juridische functies van de Rijksoverheid. Bij die functies gaat het om, onder meer, juridische advisering, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, het opstellen van contracten en het maken en uitvoeren van wet- en regelgeving. 

De Academie biedt verschillende soorten opleidingen aan voor overheids- en wetgevingsjuristen. Er zijn twee traineeopleidingen, één voor wetgevingsjuristen en één voor overheidsjuristen, waarvoor de Academie pas afgestudeerde juristen werft en selecteert. Deze als postinitiële master geaccrediteerde opleiding duurt twee jaar en trainees volgen haar terwijl zij als ambtenaar werken bij een organisatie van de Rijksoverheid. 

Daarnaast verzorgt de Academie een groot aantal cursussen die ten doel hebben de juridische functies bij de Rijksoverheid verder te ontwikkelen. Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen versterken hun professionaliteit door aan deze cursussen deel te nemen. Er is een ruim open aanbod van cursussen, maar de Academie verzorgt ook vele cursussen in maatwerk op verzoek van opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid.