Over de Academies

Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen moeten bijblijven bij de ontwikkeling van hun vakgebied. Daarvoor volgen zij opleidingen en cursussen bij de Academie voor Wetgeving of de Academie voor Overheidsjuristen. 

Beide academies vormen tezamen het opleidingsinstituut voor juridische functies van de Rijksoverheid. Bij die functies gaat het om, onder meer, juridische advisering, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, het opstellen van contracten en het maken en uitvoeren van wet- en regelgeving. 

We bieden verschillende soorten opleidingen aan voor overheids- en wetgevingsjuristen. Er zijn twee traineeopleidingen, één voor wetgevingsjuristen en één voor overheidsjuristen, waarvoor pas afgestudeerde juristen worden geworven en geselecteert. De opleidingen duren twee jaar en trainees volgen haar terwijl zij als ambtenaar werken bij een organisatie van de Rijksoverheid.

Daarnaast verzorgen we een groot aantal cursussen die ten doel hebben de juridische functies bij de Rijksoverheid verder te ontwikkelen. Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen versterken hun professionaliteit door aan deze cursussen deel te nemen. Er is een ruim open aanbod van cursussen; we verzorgen ook vele cursussen in maatwerk op verzoek van opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid.