Wetgeving

Arabische ambtenaren

De Academie voor Wetgeving heeft in samenwerking met het Center for International Legal Cooperation (CILC ) een wetgevingstraining verzorgd voor 25 ambtenaren uit Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië. Met de training hebben wij hen inzicht gegeven in het Nederlandse wetgevingsproces. Op deze manier konden zij nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen om die te kunnen inzetten bij het versterken van de democratische rechtsstaat in hun land.

Ondersteuning democratische transitie

De training maakte deel uit van het Matra South trainingsprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma is het bilaterale Nederlandse antwoord op de recente ontwikkelingen in de Arabische regio. Het ondersteunt activiteiten die de democratische transitie in de Arabische regio stimuleren en de betrekkingen tussen Nederland en de doellanden van het programma versterken.

Kennisdeling Nederlandse wetgevingspraktijk

De deelnemers kregen inleidingen over het staatsrecht en wetgeving in Nederland. Daarbij werd ingegaan op wetgevingsbeleid, -techniek en -onderwijs , de voorbereiding van wetgeving, consultatie, ICT, uitvoering, handhaving en evaluatie. Ook bezochten zij de Tweede Kamer en de Ministeries van Algemene Zaken en van Veiligheid en Justitie.

Reacties deelnemers

Uit gesprekken met de deelnemers bleek dat zij met veel interesse hadden kennisgenomen van de Nederlandse wetgevingspraktijk. Daarnaast vonden zij de contacten met de hoogleraren en ambtenaren die tijdens de bijeenkomsten optraden erg zinvol. Evenals de contacten met de collega’s uit de deelnemende Arabische landen.