Opleiding Versterking wetgevingscapaciteit

Sint Maarten

Sinds 10 oktober 2010 is Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en daarom ook verantwoordelijk voor de wetgeving van het land. De Academie voor Wetgeving heeft een opleiding ontwikkeld om de ambtenaren de eerste beginselen van wetgeving bij te brengen. De opleiding duurde van maart tot eind juni 2013 en bestond uit de vakken wetgevingsprocedures en -techniek, staatsrecht, bestuursrecht en twee vaardigheidstrainingen.

Opleiding succesvol afgerond

In totaal hebben 22 ambtenaren van verschillende ministeries de opleiding succesvol afgerond. De minister-president van Sint Maarten, Sarah Wescot-Williams, heeft de certificaten aan de deelnemers uitgereikt. Met deze opleiding is een eerste basis gelegd voor het goed functioneren van het overheidsapparaat op het terrein van wetgeving.

Organisatie en financiering

De organisatie van de opleiding was i.s.m. de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten en is gefinancierd vanuit het USONA-project ‘Versterking Wetgevingsfunctie Sint Maarten’.