Opleiding Overheidsrecht Sint Maarten

Sinds 10 oktober 2010 is Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Academie voor Overheidsjuristen heeft in samenwerking met het Ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten een opleiding ontwikkeld om de ambtenaren in Sint Maarten bij te scholen om als overheidsjurist het land te dienen. De opleiding duurde van januari tot juni 2014 en bestond uit de vakken staatsrecht, bestuursrecht, handhavingsmogelijkheden en twee vaardigheidstrainingen. Vorig jaar heeft een andere groep ambtenaren bij de Academie voor Wetgeving al een soortgelijke opleiding gevolgd ten behoeve van het verhogen van de wetgevingskwaliteit.

Opleiding succesvol afgerond
In totaal hebben 22 ambtenaren van verschillende ministeries de opleiding succesvol afgerond. De minister-president van Sint Maarten, Sarah Wescot-Williams, heeft de certificaten aan de deelnemers uitgereikt.

Organisatie en financiering
De organisatie van de opleiding was i.s.m. de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten en is gefinancierd vanuit het USONA-project ‘Versterking Wetgevingsfunctie Sint Maarten’. Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de coördinator van dit opleidingstraject dhr. drs. B. van den Bosch.