Sollicitatieprocedure

Stappen in de sollicitatieprocedure

De eerste fase van de sollicitatieprocedure 2020 is afgelopen. Je kan je niet meer inschrijven.

De procedure bestaat uit drie rondes.

Ronde 1: test en sollicitatie in online portaal

28 februari t/m 23 maart 2020
9.00 uur

Ronde 2: assessment en schrijfproef

tussen 6 en 17 april 2020

Ronde 3: gesprekken met selectiecommissies

tussen 11 en 25 mei 2020

Bekendmaking nieuwe trainees

27 mei 2020

Kennismakingsronde 

8 t/m 18 juni 2020

Bekendmaking plaatsing

begin juli

***************************************************************
Belangrijke informatie voor kandidaten van onze sollicitatieprocedure i.v.m. de situatie omtrent coronavirus:

  • Kandidaten die op dit moment geen gewaarmerkte cijferlijst kunnen aanleveren, mogen een niet-gewaarmerkte cijferlijst insturen. Zodra dat weer mogelijk is, ontvangen wij graag de gewaarmerkte versie.
  • De selectierondes gaan door, maar in gewijzigde vorm; online en op afstand. Dezelfde geldt voor de kennismakingsronde.

    **************************************************************************

1.    Capaciteitentest en sollicitatie

Als je aan de sollicitatieprocedure wilt deelnemen, registreer je je eerst in de ePortfolio van de Academie. In de ePortfolio kun je je sollicitatie in je eigen tempo doorlopen. Als je uitlogt blijven reeds ingevulde gegevens bewaard tot de volgende keer. 
•    Je vult er jouw persoonlijke gegevens in. 
•    Je beantwoordt een aantal vragen om te bepalen of je aan de basisvoorwaarden voldoet.
•     Je maakt een cognitieve capaciteitentest. 
•    Afhankelijk van je score op deze test vul je vervolgens een sollicitatieformulier in. 

Dit formulier bestaat uit:

Jouw CV: een vragenlijst met informatie over jouw opleiding(en), werkervaringen en nevenactiviteiten.
Open vragen juridische capaciteiten: je krijgt een aantal casussen voorgelegd waar je antwoord op geeft. Hiermee krijgt de Academie een eerste beeld van jouw juridische capaciteiten.
Ten slotte stuur je jouw (gewaarmerkte) cijferlijsten van de bachelor- en masterfase in.

2.    Assessment en schrijfproef

Als je bent geselecteerd uit de eerste ronde, word je uitgenodigd voor een assessment bij Leeuwendaal, een in selectie gespecialiseerd bureau in Den Haag. Leeuwendaal gebruikt het competentieprofiel van een overheids- en wetgevingsjurist als leidraad voor dit assessment. Op basis van de door jou behaalde scores voor deze competenties, bepalen zij in hoeverre je geschikt bent voor het vak. 
Onder de kandidaten die geselecteerd zijn voor deze ronde wordt een steekproef uitgevoerd op de capaciteitentest. In dat geval maak je de capaciteitentest opnieuw tijdens jouw assessment. Het resultaat van deze tweede test laat zien of je niveau nog steeds hetzelfde is als in de eerste keer. 
Op dezelfde dag ga je ook langs bij de Academie om een schrijfproef te doen. Je krijgt dan de opdracht om in een beperkte tijd een nota te schrijven over een ter plekke uitgedeelde casus. Aan de hand van dit stuk kijkt de Academie of je een gestructureerd en overtuigend betoog over een juridisch onderwerp kan houden. Deze nota zal ook gebruikt worden voor het gesprek met een van de selectiecommissies in de volgende ronde van de procedure.

3.    Gesprekken selectiecommissies

Voor de laatste selectieronde ga je op gesprek bij twee selectiecommissies. Deze gesprekken vinden plaats bij de Academie. De commissies bestaan uit leidinggevenden van verschillende juridische directies binnen de Rijksoverheid, waaronder mogelijk jouw toekomstige leidinggevende. Zij vragen naar je persoonlijke achtergrond en studie- en werkervaring. Ook leggen zij juridische dilemma’s en vraagstukken uit de praktijk voor om te bepalen of jij in hun ogen een goede jurist en een goede ambtenaar bent. 

Bekendmaking nieuwe trainees

We bellen je om de uitslag van de derde ronde mee te delen. Deze uitslag kan zijn:
1.    Je bent toegelaten tot de traineeopleiding.
2.    Je bent niet toegelaten tot de traineeopleiding.
3.    Je staat op de wachtlijst. Het kan namelijk zijn dat we nog niet zeker zijn van het aantal opleidingsplaatsen en wachten op de definitieve bevestiging van een of meer ministeries of uitvoeringsorganisaties. In dat geval moet je even wachten tot we zeker weten of we je een opleidingsplaats kunnen bieden.

Kennismakingsronde en plaatsing werkplek

Als je bent toegelaten als trainee maak je kennis met de instellingen die een opleidingsplaats beschikbaar stellen, dit jaar gebeurt het online op afstand. Daarnaast worden alle kandidaten geïntroduceerd aan de directeuren van de deelnemende instellingen. De rector bepaalt uiteindelijk in overleg waar je aan het werk gaat, en tot welke traineeopleiding (wetgevings- of overheidsjurist) je wordt toegelaten. Je start in september aan de Academie en op je werkplek.

Meer informatie?

Karen van der Els

Karen van der Els

Coördinator officemanagement

k.vanderels@acwet.nl
070 - 312 98 32

Meld je aan als geïnteresseerde

Aanmeldformulier