Organisatie

Bestuur

  • mr. R.J.J.M. Pans (voorzitter), staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak
  • prof.mr. W. den Ouden, hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
  • mr. F.H.G. de Grave, staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State

De voorzitter van de Curriculumcommissie is tevens adviserend bestuurslid. Daarnaast nemen de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de rector van de Academie deel aan de bestuursvergaderingen.

Deelnemersraad
De directeuren Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries, de directeur Advisering van de Raad van State en de Griffier van de Tweede Kamer vormen de deelnemersraad. De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, mr. E.D.G. Kiersch, is de voorzitter van de raad.

Curriculumcommissie
Een aantal leidinggevenden uit het werkveld, hoogleraren en oud­trainees vormen de curriculumcommissie. De voorzitter van commissie is prof. mr. F.J.J. van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht in het bijzonder inzake publiek- private rechtsbetrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Klachtenregeling
De Academie voor Wetgeving probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent, dan kunt u hier de klachtenregeling raadplegen.