Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen van verschillende organisaties en functieniveaus. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons. 

 • mr. E. (Erwin) Bervoets
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. E.H. (Ineke) Plooij-Veenstra
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • mr. R. (Rob) Bindels
  Raad van State
 • mr. R.J.G. (Roel) van den Broek
  Ministerie van Defensie
 • mr. M.R. (Marnix) Dijkman 
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • drs. J. (Janine) Jongepier
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • mr. S. (Sandra) Klein
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok 
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • mr. M. (Marlou) Kortenhoeven-Kanis 
  Kabinet van de Koning
 • mr. A. (Anna) Jasiak
  Raad van State
 • mr. E. J. M. (Esther) van der Laar
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • mr. D.D.H. (Deborah) Leue
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. J.O. (Jan) van der Loo
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
  Nationale Politie
 • mr. J.H. (Ankie) Meijer 
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis 
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • S. (Siún) O'Keeffe
  Autoriteit Consument & Markt
 • mr. J. (Anke) Ouwerkerk 
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • mr. M.A. (Marieke) van Overveld 
  Ministerie van Financiën
 • mr. L. (Laurens) Schouten
  Ministerie van Financiën
 • W (Wijnand) Stevens LL.M. MA
  Ministerie van Algemene Zaken
 • A.J.G. (Anton) Toebes LL.M.
  Ministerie van Financiën
 • mr. T.J.W. (Tjeerd) Visser 
  Immigratie- en Naturalisatiedienst 
 • mr. T. (Tom) Zandbergen ML.
  ​Ministerie van Financiën