Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners uit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen die ons op de hoogte houden van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven.

 • mr. K. (Karin) van den Berg
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • mr. E. (Erwin) Bervoets
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. R. (Rob) Bindels
  Raad van State
 • mr. H. (Ella) Borman
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • mr. R.J.G. (Roel) van den Broek
  Ministerie van Defensie
 • mr. dr. M.K. (Mielle) Bulterman
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • drs. B.H. (Barend) Duits
  Dienst Justis
 • W. (Willem) Graafland LL.M.
  Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • mr. S.E. (Suzanne) Hom
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • mr. ir. G. (Gijs) Jurgens
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • mr. S. (Sandra) Klein
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok 
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • mr. E. J. M. (Esther) van der Laar
  Ministerie van Financiën
 • mr. D.D.H. (Deborah) Leue
  Dienst Justis
 • mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
  Nationale Politie
 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis 
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. G.J. van Midden
  Raad van State
 • S. (Siún) O'Keeffe
  Autoriteit Consument & Markt
 • mr. E.H. (Ineke) Plooij-Veenstra
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • mr. L. (Laurens) Schouten
  Ministerie van Financiën
 • W (Wijnand) Stevens LL.M. MA
  Ministerie van Algemene Zaken
 • A.J.G. (Anton) Toebes LL.M.
  Ministerie van Financiën
 • M. (Maihan) Waise LL.B.
  Kabinet van de Koning