Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen van verschillende organisaties en functieniveaus. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons. 

 • mr. E. (Erwin) Bervoets
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. R. (Rob) Bindels
  Raad van State
 • mr. R.J.G. (Roel) van den Broek
  Ministerie van Defensie
 • mr. dr. M.K. (Mielle) Bulterman
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • drs. B.H. (Barend) Duits
  Justis
 • W. (Willem) Graafland LL.M.
  Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • mr. ir. G. (Gijs) Jurgens
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • mr. M. (Marc) Kerdijk 
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • mr. S. (Sandra) Klein
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok 
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • mr. M. (Marlou) Kortenhoeven-Kanis 
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. E. J. M. (Esther) van der Laar
  Ministerie van Financiën
 • mr. D.D.H. (Deborah) Leue
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
  Nationale Politie
 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis 
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. G.J. van Midden
  Raad van State
 • S. (Siún) O'Keeffe
  Autoriteit Consument & Markt
 • mr. E.H. (Ineke) Plooij-Veenstra
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • mr. L. (Laurens) Schouten
  Ministerie van Financiën
 • W (Wijnand) Stevens LL.M. MA
  Ministerie van Algemene Zaken
 • A.J.G. (Anton) Toebes LL.M.
  Ministerie van Financiën