Kwaliteitszorg

De Academie besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar opleidingsprogramma’s. Voor de ontwikkeling en organisatie van de cursussen is een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Daarnaast is de accreditatie van de traineeopleidingen een belangrijk element van de kwaliteitszorg. 

Accreditatie traineeopleidingen 

Onze traineeopleidingen zijn geaccrediteerd als postinitiële masteropleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Accreditatie van de NVAO toont aan dat een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen zoals zijn vastgelegd in het accreditatie- of beoordelingskader. Dit kader sluit aan op het Nederlands Kwalificatiekader Hoger Onderwijs en de European Standards and Guidelines zoals deze in Europees verband aan de accreditatie worden gesteld. De NVAO besluit op basis van een adviesrapport van een onafhankelijke commissie van deskundigen (visitatiepanel) die via peer review de desbetreffende opleiding of instelling heeft getoetst aan de hand van het beoordelingskader van de NVAO. Een accreditatietermijn duurt in Nederland zes jaar. In 2018 zijn beide traineeopleidingen opnieuw geaccrediteerd.

CRKBO

De Stichting Recht en Overheid voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en staat dus geregistreerd in het CRKBO

Thumbnail

Kwaliteitssysteem

Alle cursussen en vakken van de traineeopleiding worden uitgebreid geëvalueerd door de deelnemers en de docenten. De uitkomsten hiervan zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsprogramma. Naast de programmamanagers en de opleidingscoördinatoren van de Academie spelen de opleidings- en curriculumcommissie, de docenten en het Academienetwerk een belangrijke rol in ons kwaliteitssysteem. Het concept van de programma’s leggen wij ook ter bespreking voor aan het bestuur en de deelnemersraad.