September 2012

Wat houdt een ceremonieel koningschap in?

Een bespreking van de voorstellen van de PVV en de PvdA, alsmede van de Zweedse situatie

mr.drs. S. (Sanne) de Lint

Aangepaste versie uit het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

In 2011 heeft de discussie over het koningschap geleid tot twee concrete voorstellen. De PVV heeft drie wetsvoorstellen ingediend strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel en een Commissie ad hoc heeft de PvdA-fractie geadviseerd over de toekomst van het Koningshuis. In dit artikel worden de voorstellen van de PVV en de PvdA besproken en wordt er een vergelijking gemaakt met de situatie in Zweden. Deze bespreking en vergelijking spitst zich toe op vier punten:

  1. de Koning als lid van de regering,
  2. de rol van de Koning in de wetgevingsprocedure,
  3. de ministeriële verantwoordelijkheid en
  4. de Koning als voorzitter van de Raad van State.
« terug naar overzicht

Download

Wat houdt een ceremonieel koningschap in?

Downloaden

Auteurs

mr.drs. S. (Sanne) de Lint

Wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties