Publicaties en kennisdeling

De Academie bevordert het ontwikkelen en delen van kennis door Rijksjuristen.
Dat stimuleert de rechtsontwikkeling en stelt de wetenschap in staat beter op de kennisbehoeften binnen de overheid in te spelen. Daartoe wij verrichten wij op kleine schaal onderzoek of laten dat doen en houden wij de publicatiereeks ‘Recht en Overheid’ bij.

Ook een bijdrage aan de publicatiereeks leveren? Dat kan!

Na een positieve beoordeling van de publicatiecommissie wordt uw bijdrage aan de reeks toegevoegd. De publicatiecommissie toetst uw publicatie inhoudelijk aan de volgende criteria:

  • aansprekendheid (niet al te specialistisch, niet enkel beschrijvend maar ook problematiserend, enz);
  • relevantie (juridisch, maatschappelijk, politiek) en
  • helderheid (duidelijke probleemstelling en conclusie).

Daarnaast kunnen auteurs aan de onderzoeksgroep deelnemen waarin concept publicaties worden besproken.

Indien u nog vragen heeft, kunt u met Monique Wesselink contact opnemen. Aan haar kunt u ook uw publicatie richten.

Wilt u publiceren of heeft u ideeën?

Neem dan contact op met Monique Wesselink.

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief