Maart 2012

Vrijheid van godsdienst: overbodige luxe, onhanteerbaar recht of een vaste grond?

mr. dr. J.R. (Joris) Groen

Eerder gepubliceerd in het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

Met enige regelmaat wordt zowel in het populaire debat als in meer wetenschappelijke kringen nut en noodzaak van bescherming van godsdienstvrijheid betwijfeld. Is wel te definiëren wat een godsdienst is? Leidt erkenning van godsdienstvrijheid niet tot een carte blanche voor het individu om zich te onttrekken aan de voor een ieder geldende rechtsorde? En is godsdienstvrijheid niet eigenlijk overbodig in het licht van vrijheid van meningsuiting?

Doel van dit artikel is om via een kritische bespreking van de opvattingen uit de literatuur te komen tot een herwaardering van de betekenis van de vrijheid van godsdienst in de Nederlandse (en internationale) rechtsorde.

« terug naar overzicht

Download

Vrijheid van godsdienst: overbodige luxe, onhanteerbaar recht of een vaste grond?

Downloaden

Auteurs

mr. dr. J.R. (Joris) Groen

Wetgevingsjurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid