Maart 2012

Toescheiding van nationaliteit

drs. D.P. (Dick) van den Bosch

Eerder gepubliceerd in het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

Een aantal recente rechterlijke uitspraken waarin de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (TOS) werd toegepast, c.q. uitgelegd bepaalt ons nog eens bij ons koloniale verleden. En bij het feit, dat de Nederlandse nationaliteit ook kan worden verkregen of verloren krachtens andere wetgeving dan de Rijkswet op het Nederlanderschap.

« terug naar overzicht

Download

Toescheiding van nationaliteit

Downloaden

Auteurs

drs. D.P. (Dick) van den Bosch

Hoofd Wetgeving, Vreemdelingen, Wonen en Integratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties