Mei 2012

Staatssteun: de nieuwe korenwolf of steenmarter.

Opmars van staatssteun als gelegenheidsargument ?

mr. A.H.G. (Angelique) van Herwijnen

Aangepaste versie uit het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

Het argument van vermeende, niet aangemelde staatssteun, bij gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren regelmatig gebruikt in officiële klachten bij de Europese Commissie en in juridische procedures, met name bij de nationale rechter. Dit artikel gaat in op de staatssteunregels en schetst de mogelijkheden van partijen voor de Europese en de nationale rechter. Niet alleen de traditioneel bij staatssteun betrokken partijen (de EC en de lidstaat) doen een beroep op vermeende staatssteun voor hun rechtsvordering. Ook concurrenten, politieke partijen en belangenorganisaties doen een beroep op dit argument.

Aan de hand van een aantal rechtszaken wordt onderzocht of staatssteun de nieuwe korenwolf of steenmarter voor gebiedsontwikkeling is. De conclusie is: staatssteun is geen korenwolf of steenmarter die projecten stillegt, maar het is verstandig te weten op welke manier de overheid haar voornemens in staatssteuntermen moet duiden. Want voorkomen is beter dan procederen.

« terug naar overzicht

Download

Staatssteun: de nieuwe korenwolf of steenmarter.

Downloaden

Auteurs

mr. A.H.G. (Angelique) van Herwijnen

Jurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties