Mei 2012

Ontwikkelingen in het leerstuk van de prejudiciële verwijzing

Hoe staat het er eigenlijk mee?

mr. R. (Ramona) Grimbergen

De kern van deze bijdrage bevat een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het leerstuk van de prejudiciële verwijzing. Schrijfster geeft een analyse van recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over onder meer de exclusieve verwijzingsbevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaten en ze behandelt onlangs aan het Hof gestelde vragen door de Italiaanse Raad van State over de toepasselijkheid van de zogenoemde "Cilfit-criteria". Om het geheugen op te frissen is een beknopte schets van het leerstuk van de prejudiciële verwijzing opgenomen en de bijdrage eindigt met enige slotbeschouwingen.

« terug naar overzicht

Download

Ontwikkelingen in het leerstuk van de prejudiciële verwijzing

Downloaden

Auteurs

mr. R. (Ramona) Grimbergen

Algemene kamer Afdeling Bestuursrechtspraak

Raad van State