Maart 2012

Modern Koningschap en het wetgevingsproces

mr. H.R. (Hedi) Schouten

Eerder gepubliceerd in het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

Zoals premier Rutte en voor hem premier Kok hebben geschreven: onze Grondwet biedt de nodige ruimte en flexibiliteit voor de Koning. Eén van de onderdelen van het Koningschap waar die flexibiliteit bestaat, is bij de rol van de Koning in het wetgevingsproces. De Koning kan bewindspersonen machtigen om zelf wetsvoorstellen aanhangig te maken bij de Raad van State en om zelf wetsvoorstellen in te dienen bij de Tweede Kamer. Wetten kunnen voortaan bij ministeriële regeling in werking treden. Dit is mogelijk op grond van de huidige wet- en regelgeving.

Het nadeel is wel dat het risico ontstaat dat de Koning minder goed op de hoogte blijft gedurende het wetgevingsproces. Aan de andere kant biedt meer flexibiliteit ook voordelen en kansen om de Koning beter te informeren. Indien de Koning meer dan nu de keuze zou hebben welke stukken hij wil zien en welke niet, zou hij zijn rechten om te worden ingelicht, aan te moedigen en te waarschuwen juist goed kunnen uitoefenen. Andere voordelen zijn dat de wetgevingsprocedure korter en eenvoudiger wo

« terug naar overzicht

Download

Modern Koningschap en het wetgevingsproces

Downloaden

Auteurs

mr. H.R. (Hedi) Schouten

Wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties