Mei 2012

Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming

prof.mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt

mr. M.C.P. (Miriam) Korten

Dit artikel vormt een verkenning van het stelsel van getuigenbescherming in Nederland. De aandacht wordt in dit verband onder meer gevestigd op het ontbreken van adequate wet- en regelgeving en de rol van het openbaar ministerie. De vraag wordt opgeworpen of de huidige verdeling van verantwoordelijkheden, met een centrale rol voor het openbaar ministerie, in de rede ligt. Mogelijke alternatieven worden besproken en het artikel bevat daarnaast enkele aanbevelingen.

« terug naar overzicht

Download

Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming

Downloaden

Auteurs

prof.mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt

Hoogleraar straf(proces)recht

Erasmus Universiteit Rotterdam

Naast zijn hoogleraarschap is hij onder meer lid van de Centrale Toetsingscommissie van het OM. Tot 1 januari 2010 was hij advocaat bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat.

mr. M.C.P. (Miriam) Korten

Senior medewerker Parket-Generaal

Openbaar Ministerie

Ze is tevens als buitenpromovenda verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.