Maart 2012

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit

Eerder gepubliceerd in het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

Wie de kans wil verminderen dat volksvertegenwoordigers worden vervolgd wegens buiten het parlement gedane uitlatingen, kan maar het beste pleiten voor uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting voor iedereen en niet voor het uitbreiden van de parlementaire immuniteit. Pleidooien om de parlementaire immuniteit met dit doel uit te breiden, berusten doorgaans op een of meer misverstanden over de parlementaire immuniteit zoals wij die in Nederland kennen.

Contra die misverstanden worden in deze bijdrage drie stellingen betrokken en toegelicht:

  1. De parlementaire immuniteit biedt geen absolute vrijheid van meningsuiting voor parlementariërs in het parlement en is daar ook niet voor bedoeld.
  2. In andere Europese landen en in de Verenigde Staten is de regeling van de parlementaire immuniteit niet of nauwelijks ruimer dan bij ons.
  3. De jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op toegang tot de rechter laat geen ruimte voor een substantiële uitbreiding van de parlementaire immuniteit, misschien wel het tegendeel.
« terug naar overzicht

Download

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit

Downloaden