Oktober 2012

DigiD: goed geregeld?

Het verschijnsel DigiD rechtsstatelijk bekeken

mr. J. (Jan) Vlug

Ruim negen miljoen burgers maken inmiddels gebruik van DigiD voor hun elektronische communicatie met de overheid. Maar welke regels zijn eigenlijk van toepassing zijn op DigiD? In dit artikel wordt een inventarisatie gemaakt van de juridische issues rond DigiD, waarbij ook grondrechtelijke aspecten worden belicht.

Bovenal staat de vraag centraal of een wezenlijke voorziening als DigiD niet zou moeten steunen op specifieke regelgeving. Deze vraag wordt met name bezien vanuit het (staatsrechtelijk) legaliteitsbeginsel. Ten slotte wordt DigiD in perspectief geplaatst door van een aantal Europese landen de ontwikkelingen op het gebied van eletronische identificatie de status te nemen.

« terug naar overzicht

Download

DigiD: goed geregeld?

Downloaden

Auteurs

mr. J. (Jan) Vlug

Expert

College bescherming persoonsgegevens