Oktober 2012

De spanning tussen ambtelijke loyaliteit en correct overheidshandelen

mr.dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem

Eerder gepubliceerd in THEMIS
 

Wanneer overheidsjuristen worden geconfronteerd met politieke voornemens en besluiten die zij in strijd achten met het recht achten - en dat worden zij - dan kan hun positie onder spanning komen omdat zij als juristen de rechtsstaat maar als ambtenaren de democratie dienen. Een spanning tussen juridisch verzet en ambtelijke loyaliteit. Overheidsjuristen beschikken over uiteenlopende strategieën om deze positiespanning hanteerbaar te maken.

Vijf strategieën komen aan de orde, te weten: distantiëren, adviseren, strategisch handelen, meedenken en alles afwegen. Aan het slot pleit de auteur ervoor de genoemde spanning wel zichtbaar te houden, in het belang van de rechtsstaat.

« terug naar overzicht

Download

De spanning tussen ambtelijke loyaliteit en correct overheidshandelen

Downloaden

Auteurs

mr.dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem

Rector

Academie voor Wetgeving / Academie voor Overheidsjuristen

Hij is in 2013 gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen’. Hieraan voorafgaand heeft hij verschillende artikelen gepubliceerd over het vak van overheidsjurist.