Februari 2013

De overheidsjurist: professional zonder autonomie?

mr.dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem

Eerder gepubliceerd in THEMIS
 

Beschikt de overheidsjurist over een professionele autonomie? Zonder twijfel is het brede begrip professional op de overheidsjuristen van toepassing. Zij beschikken immers over bepaalde vaardigheden en hebben een opleiding genoten. Maar kunnen zij zich ook voegen in de rij van artsen, geestelijken, advocaten en notarissen, de klassieke vrije professies die voldoen aan Mackors definitie van professional in de ‘smalle’ betekenis van het woord?

Eén punt van onderscheid met professionals valt onmiddellijk op: overheidsjuristen klagen niet, althans niet openlijk, over aantasting van hun autonomie. Ervaren zij geen bedreiging van die autonomie of beschikken overheidsjuristen daar simpelweg niet over?

« terug naar overzicht

Download

De overheidsjurist: professional zonder autonomie?

Downloaden

Auteurs

mr.dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem

Rector

Academie voor Wetgeving / Academie voor Overheidsjuristen

Hij is in 2013 gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen’. Hieraan voorafgaand heeft hij verschillende artikelen gepubliceerd over het vak van overheidsjurist.