Maart 2013

De lange weg van het initiatiefwetsvoorstel constitutionele toetsing

mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

Eerder gepubliceerd in het liber amicorum 'Het schip van Staat'
 

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op de lange weg die het initiatiefwetsvoorstel constitutionele toetsing tot nu toe heeft afgelegd. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag hoe het nu verder moet. Idealiter wordt de behandeling van het voorstel snel voortgezet. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat het voorstel (in tweede lezing) niet meer door de huidige Tweede Kamer kan worden afgerond.

Het is de vraag of de Grondwet toelaat dat de afronding van de tweede lezing wordt overgelaten aan een volgende Kamer als er op zich voldoende tijd is (geweest) voor de afronding van de behandeling. De Tweede Kamer doet er goed aan die vraag – in een openbaar debat – te beantwoorden.

« terug naar overzicht

Download

De lange weg van het initiatiefwetsvoorstel constitutionele toetsing

Downloaden

Auteurs

mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

Senior juridisch specialist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties