September 2014

De 'kiss of life' voor de Grondwet

Een voorstel tot aanpassing van de wijzigingsprocedure van de Grondwet

prof. mr. R. (Remco) Nehmelman

M.E. (Mathilde) de Boer

R. (Rik) Dekker

mr. K.E. (Karin) Haan

mr. J.W.C. (Jan Willem) van Rossem

M. (Max) Vetzo

In deze bijdrage wordt het winnende voorstel besproken van de Grondwetstrijd 2014, welke werd uitgeschreven door het Nationaal Comité in het kader van 200 jaar Koninkrijk. Het idee achter de wedstrijd was burgers meer bewust te maken van het belang van de Grondwet en de Grondwet te laten herleven in de samenleving.

De bijdrage is eerder gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.

« terug naar overzicht

Download

De 'kiss of life' voor de Grondwet

Downloaden

Auteurs

prof. mr. R. (Remco) Nehmelman

Hoogleraar Publiek organisatierecht

Universiteit Utrecht

Remco Nehmelman is hoogleraar Publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Hiervóór was hij onder meer werkzaam voor de Vrije Universiteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Universiteit van Amsterdam. De laatste jaren publiceert hij voornamelijk over vraagstukken van institutioneel staatsrecht, onder meer over de positie van decentrale overheden ten opzichte van de centrale overheid en de inrichting van het nationale en decentrale bestuur.

Hij is lid van de Raad voor het Openbaar bestuur en werkte in die functie actief mee aan de totstandkoming van rapportages over onder andere de lokale veiligheidsagenda, passend contact met de overheid, veiligheids- en risicofactoren voor de overheid en de toekomst van de interbestuurlijke samenwerking.

 

M.E. (Mathilde) de Boer

R. (Rik) Dekker

mr. K.E. (Karin) Haan

mr. J.W.C. (Jan Willem) van Rossem

M. (Max) Vetzo