December 2012

Behoorlijke wetgeving en de rechter

mr. M.Tj. (Menno) Bouwes

Rechterlijke controle op wetgeving en de wetgevingsprocedure is helemaal niet zo verwerpelijk en ongewoon. Het werkt disciplinerend en draagt bij aan de kwaliteit van wetgeving om te erkennen dat er bepaalde beginselen van behoorlijke wetgeving zijn waaraan wetgeving en de wetgevingsprocedure dienen te voldoen. Dat vergt echter wel dat overeenstemming bestaat over de eisen van behoorlijke wetgeving die voor de rechter als toetssteen voor legaliteit kunnen dienen.

« terug naar overzicht

Download

Behoorlijke wetgeving en de rechter

Downloaden

Auteurs

mr. M.Tj. (Menno) Bouwes

Plv. directeur Wetgeving

Ministerie van Justitie en Veiligheid

plv. directeur Wetgeving