Werkwijze

Van leervraag naar programma

De eerste stap is het inzichtelijk maken van uw leervraag. Samen met u bespreken we de huidige situatie, de doelstellingen van de beoogde opleiding, de doelgroep en het budget. Op basis daarvan kunnen wij een passend programma ontwikkelen: van een korte cursus tot een langlopende leergang. 

Didactische aanpak

Door onze jarenlange ervaring met verschillende onderwijsvormen zijn wij in staat een passende aanpak te kiezen. De combinatie van leren en werken op (post-)academisch niveau staat hierbij altijd centraal. Daarnaast maken wij in overleg met u een keuze voor de meest geschikte docenten en stemmen hun bijdragen met hen af. Daarbij houden wij rekening met uw specifieke vragen en casuïstiek, waarover wij natuurlijk ook kunnen meedenken.

Individuele intake deelnemers

Ieder individu is anders. Daarom sturen wij voorafgaand aan de cursus een online intakeformulier. Daarmee krijgen de docenten inzicht in de persoonlijke wensen en aandachtspunten. 

Nazorg

Na afloop vragen wij alle deelnemers de cursus te evalueren. U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een deelnamebewijs met (indien gewenst) het aantal behaalde PWO-punten (www.puntenstelsel.nl).

Meer informatie?

Margot Groenhuijsen

Margot Groenhuijsen

Opleidingscoördinator maatwerk

m.groenhuijsen@acwet.nl
070 - 312 98 37