Werkwijze

Hoe gaan wij aan de slag met jouw verzoek voor een maatwerkopleiding?

Van leervraag naar programma

De eerste stap is het inzichtelijk maken van het leerdoel. Gezamenlijk bespreken we de doelgroep, het huidige kennis- en gedragsniveau en het gewenste resultaat, alsmede het budget. Op basis daarvan ontwikkelen wij een passend programma, van een korte cursus tot een langlopende leergang. Daarbij houden wij rekening met jouw specifieke vragen en casuïstiek, waarover wij natuurlijk ook kunnen meedenken. Daarnaast maken wij in overleg met jou een keuze voor de meest geschikte docenten en stemmen hun bijdragen met hen af. Tot slot adviseren wij hen ook over instrumenten om de bijeenkomsten zo interactief mogelijk te maken. 

Individuele intake deelnemers

Iedereen heeft een eigen leerstijl en eigen leerwensen. Om daarmee rekening te kunnen houden sturen wij alle deelnemers voorafgaand aan de cursus of training een online intakeformulier. Op die manier kunnen de docenten zo goed mogelijk op de leerwensen van de deelnemers inspelen.

Deelnamebewijzen

Na afloop van de cursus, training of leergang ontvangen alle deelnemers een deelnamebewijs met, indien gewenst, het aantal behaalde PWO-punten

Evaluatie

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal evaluatieformulier. Van de resultaten daarvan verstrekken wij een uitgebreide rapportage.

Meer informatie?

Margot Groenhuijsen

Margot Groenhuijsen

Opleidingscoördinator maatwerk

m.groenhuijsen@acwet.nl
070 - 312 98 37