Onderzoek

Veruit de meeste expertise op het terrein van onze opleidingen brengen de docenten in. Daarnaast wil de Academie de ontwikkeling van nieuwe kennis bevorderen door het stimuleren van onderzoek en publicaties. Dat doen wij door publicatieplaatsen beschikbaar te stellen en met de activiteiten van de Onderzoeksgroep. Met de publicatiereeks Recht en Overheid faciliteren wij de kennisdeling van deze en andere publicaties. Ook de staf van de Academie publiceert en doet, op beperkte schaal, onderzoek. 

Publicatiereeks Recht en Overheid

Om de beschikbare juridische kennis binnen en over de Rijksoverheid breed toegankelijk te maken is de digitale publicatiereeks Recht en Overheid op 1 september 2011 gestart. De publicatiereeks bevat wetenschappelijke bijdragen en andere publicaties die relevant zijn voor het werkterrein van juristen bij de Rijksoverheid. De bijdragen zijn grotendeels geschreven door vakgenoten. Nieuwe aanwinsten kondigen wij aan in de Academie Actueel, de digitale nieuwsbrief van de Academies, en op onze LinkedInpagina’s.

Publicatieplaatsen 

Om de kennisontwikkeling door en onder juristen bij de Rijksoverheid te stimuleren zijn de afgelopen jaren een aantal publicatie- en promotieplaatsen beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft een aantal plaatsen al interessante publicaties opgeleverd. Deze zijn opgenomen in de publicatiereeks. Er zijn ook twee promotieplaatsen vergund, die naar verwachting binnen afzienbare tijd twee dissertaties opleveren.

De Academie werft en selecteert nog steeds geschikte kandidaten binnen de Rijksoverheid voor publicatieplaatsen. Inmiddels worden om budgettaire redenen evenwel geen promotieplaatsen meer opengesteld. Voor degenen die een publicatieplaats krijgen, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de onderzoeksgroep van de Academie. 

Onderzoeksgroep

De Academie heeft een onderzoeksgroep onder leiding van Pauline Westerman, programmamanager. Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en enkele promovendi van buiten het werkveld bespreken elkaars onderzoek en publicaties in wording met elkaar. 

Wilt u publiceren of heeft u ideeën? 

Heeft u interesse in een publicatieplaats of heeft een interessant onderwerp waarnaar door anderen onderzoek kan worden gedaan? Laat u ons dit dan weten.

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35