5 november 2019

‘When the going gets tough’

Interview met prof. dr. Bianca Beersma over de nieuwe cursus die speciaal voor managementteamleden is ontwikkeld

U bent hoogleraar "Organisatiegedrag: Interdependentie, coöperatie en conflict op het micro-niveau"  bij de afdeling Organisatie Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Kunt u kort aangeven wat deze leerstoel precies inhoudt?

In onze onderzoeksgroep houden we ons bezig met het spanningsveld tussen coöperatie en competitie in organisaties. Hoewel er in organisaties moet worden samengewerkt tussen mensen, teams, en afdelingen om collectieve doelen te bereiken, is er onherroepelijk ook sprake van tegenstellingen wat betreft belangen, meningen, waarden en perspectieven. De centrale vraag in ons onderzoek is dan ook: Hoe kan in deze situaties, waarin belangen, interesses en kwaliteiten van individuele personen en (kleine) groepen in organisaties niet altijd parallel lopen met belangen, doelen en kenmerken van die organisatie, coöperatie worden bevorderd en hoe kan conflict worden gehanteerd om de kwaliteit van beslissingen te vergroten?

Kunt u beschrijven waarom de cursus ‘Leidinggeven: when the going gets tough’ bij deze leerstoel aansluit?
In de cursus richten we ons op het bovengenoemde spanningsveld. 

Conflicterende belangen, meningen, waarden en perspectieven zijn voor leidinggevenden een dagelijkse realiteit. Daar op een constructieve manier om kunnen gaan is misschien wel de kern van wat leidinggevenden moeten doen. Als leidinggevende "schaak je op meerdere borden", je hebt afhankelijkheidsrelaties met hoger management, met andere teams of afdelingen, en ook met de mensen in je eigen team. Hoe kun je op een verstandige, constructieve manier, omgaan met de conflicten waarmee je daarbij hoe dan ook te maken krijgt? In de cursus gaan we in op theorie over conflicthantering en onderhandelen en koppelen die aan de eigen casuïstiek van deelnemers. Hoe worden zij geconfronteerd met het spanningsveld tussen coöperatie en competitie in de organisatie, en hoe gaan ze daarmee om? In de cursus kijken we hoe deelnemers hun repertoire aan mogelijkheden om met deze situaties om te gaan, kunnen vergroten.

U heeft deze cursus eerder, in min of meer dezelfde vorm, aan bestuurders van ziekenhuizen  gegeven. Kunt u vertellen wat het effect daarvan op de deelnemers was? 

Ik merkte dat deelnemers het nuttig vonden om vanuit een theoretische basis te kijken naar hun eigen situaties en kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag daarin. In de cursus hanteren we uiteraard strikte vertrouwelijkheid, waardoor deelnemers open konden spreken over gebeurtenissen die in het verleden waren voorgekomen of nog steeds speelden. De deelnemers leerden daardoor ook veel van elkaar; grappig genoeg bleek in deze groepen dat het werk van de deelnemers weliswaar inhoudelijk verschilde, maar de conflictsituaties waarin ze terecht kwamen toch erg op elkaar leken. De input van andere deelnemers bij het kijken naar het eigen gedrag werd door velen als nuttig ervaren.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Ik kijk uit naar de cursus. Ik word er altijd heel enthousiast van als ik op basis van het wetenschappelijk onderzoek dat wij doen, mensen handvatten kan geven om anders naar hun praktijksituaties te kijken en hun repertoire aan gedragingen kan helpen vergroten. Ik hoop dat ook in deze cursus weer te kunnen doen.

Hierbij vindt u alle informatie over deze cursus.

Delen