Leidinggeven ‘When the going gets tough’: Effectief leidinggeven te midden van conflict en onderhandelingsprocessen NIEUW!

6 « terug naar overzicht

Startdatum
12 november 2020
Doelgroep
Juridisch directeuren en MT-leden
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen
Inschrijven

Prijs € 400,-


Als alles soepel loopt, is leidinggeven niet moeilijk. In de dagelijkse praktijk zijn de belangen, perspectieven en meningen van teamleden echter lang niet altijd met elkaar op één lijn. Leidinggevenden krijgen met conflicten en onderhandelingen te maken en komen daarmee voor het dilemma te staan: Moet ik nu mijn zin doorduwen of juist toegeven? Of kan ik het conflict beter helemaal uit de weg gaan? In deze cursus kijken we naar leidinggeven door de lens van conflict en onderhandelen. Hoe komt het dat teamleden soms zo dwars lijken te liggen? Hoe reageer je daarop? Wat is jouw voorkeursstijl bij conflicten en hoe kun je jouw ‘repertoire’ aan gedragingen vergroten zodat je beter in staat bent met conflicten in jouw team om te gaan? We maken daarbij gebruik van de theorie over conflict en onderhandelen en staan uitgebreid stil bij de eigen casuïstiek van deelnemers.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/


Resultaat

Na deze cursus kun je toekomstige conflicten in jouw team en daarbuiten met vertrouwen tegemoet treden.


Programma en dagdelen

Donderdag 12 november 2020
09:30 - 16:30

Docenten

  • prof. dr. B. (Bianca) Beersma

    Hoogleraar Instituties en Identiteiten
    Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?