27 februari 2023

Toelatingsprocedure 2023

Binnenkort, op 17 maart a.s., gaat de toelatingsprocedure voor onze traineeprogramma’s weer van start. Een toelatingsprocedure ‘nieuwe stijl’, want de procedure van 2023 is niet alleen flink ingekort, maar heeft ook de nodige inhoudelijke aanpassingen ondergaan.

Met zowel het verkorten van de procedure als de aandacht voor inclusiviteit wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en de wijze waarop de huidige generatie studenten keuzes maakt ten aanzien van vervolgopleiding en carrièrepaden. Het verkorten van de toelatingsprocedure heeft geen gevolgen voor het aantal fasen waaruit de procedure bestaat: dat blijven er drie.

Fase 1 bestaat uit het maken van een capaciteitentest en het invullen van een sollicitatieformulier, inclusief twee talentgerichte vragen. Dit jaar hebben de kandidaten iets minder dagen om de test te maken en het formulier in te vullen en daarnaast is de beoordelingstijd gehalveerd. Hierdoor is fase 1 korter dan voorgaande jaren.

Fase 2 bestond voorheen uit een assessment en een schrijfproef. Het assessment is dit jaar vervangen door een opdracht voor kandidaten om schriftelijk een (of meer) gedragsvoorbeelden volgens de STARR-methodiek uit te werken. Deze door de kandidaten uitgewerkte gedragsvoorbeelden worden door psychologen van Leeuwendaal beoordeeld. De combinatie van de score op de schrijfproef en de STARR-opdracht bepaalt of een kandidaat doorgaat naar de derde en laatste fase.

Fase 3 bestaat uit het voeren van gesprekken met twee commissies. Het aantal gesprekken per dag wordt uitgebreid van zes naar acht. Daarnaast is de samenstelling van de twee commissies aangepast: kandidaten spreken nu met een ‘commissie werkplek’, met daarin een vertegenwoordiging vanuit departementen en uitvoeringsorganisaties die traineeplekken bieden. Ook spreken kandidaten met een ‘commissie opleiding’, die bestaat uit een alumnus, een psycholoog van Leeuwendaal en een staflid van de Academie.

Alle bovenstaande wijzigingen hebben als resultaat dat de procedure van 2023 negentien werkdagen (30%) korter is dan de procedure van 2022.

Delen


Meer informatie?

Karen van der Els

Karen van der Els

Coördinator officemanagement

k.vanderels@acwet.nl
070 - 312 98 32