16 november 2021

Nieuwe cursus: AVG verdieping

In aansluiting op de basiscursussen ‘AVG: the basics voor de overheidsjurist’ of ‘AVG-proof wetgeven’ gaan de docenten in deze cursus nog dieper op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Zij staan stil bij de belangrijkste ‘do’s’ en ‘dont’s’ die uit de adviezen van de Autoriteit persoonsgegeven (AP) en de Raad van State voortvloeien. Aan de hand van recente voorbeelden uit die adviezen geven zij inzicht in een aantal belangrijke aandachtspunten. Samen met de deelnemers bespreken zij ook mogelijke dilemma’s.

De cursus staat gepland op 24 januari, voor meer informatie en aanmelden klik hier. 

Delen