AVG verdieping VOL!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
24 januari 2022
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 200,-


Nog meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Na de basiscursus AVG staat in deze cursus verdieping van de kennis over en toepassing van de AVG centraal. De AVG heeft grote organisaties blijvend veranderd, heeft voor meer IT en privacy bewustwording gezorgd en geldt als belangrijk regulerend kader voor verschillende maatschappelijk relevante thema’s. Eigenlijk is de AVG voortdurend in het nieuws. Te denken valt aan de toeslagenaffaire, de rol van de overheid als controleur van burgers (SyRI), de relatie met big tech en de VS, het technologiegebruik in het onderwijs, de Coronamaatregelen en wat gemeenteambtenaren op social media mogen doen.

Omdat de AVG een principiële benadering kent waarbij veel artikelen algemeen omschreven zijn, is de wet flexibel genoeg voor nieuwe situaties, zoals bij de opkomst van nieuwe technologieёn en de Coronamaatregelen. Die flexibiliteit zorgt echter ook voor veel discussies, tot op de dag van vandaag.

In deze cursus staan de docenten in ieder geval stil bij de belangrijkste ‘do’s’ en ‘dont’s’ die uit de adviezen van de Autoriteit persoonsgegeven (AP) en de Raad van State voortvloeien. Aan de hand van recente voorbeelden uit die adviezen geven zij inzicht in een aantal belangrijke aandachtspunten. Samen met de deelnemers bespreken zij ook mogelijke dilemma’s. Onderwerpen die daarbij in ieder geval aan bod komen, zijn:

·         Het beginsel van doelbinding: het formuleren van uitdrukkelijke en welbepaalde doelen voor de verwerking;

·         Verdere verwerking: bespreking van toetsstenen om te beoordelen of een verwerking voor nieuwe doeleinden is toegestaan aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, in het bijzonder met betrekking tot beleidsonderzoek;

·         De bescherming van bijzondere persoonsgegevens: eisen op grond van het recht op privéleven (artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet) en passende waarborgen volgens de AVG;

·         Doorgifte van persoonsgegevens aan het buitenland: wat is er mogelijk onder de AVG en wat is de invloed van recente jurisprudentie van het EU Hof?


Resultaat

Na deze cursus heeft u meer inzicht in de grenzen ѐn mogelijkheden van de AVG en kunt u die beter toepassen.


Programma en dagdelen

Maandag 24 januari 2022
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. L.H. (Lester) von Meijenfeldt

    Coördinerend juridisch adviseur
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. C.M. (Charlotte) Hamer

    Jurist
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?