Ervaringen

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid

Van overheidsjuristen wordt steeds vaker verwacht dat ze een politieke antenne hebben of politiek bestuurlijk gevoelig zijn. Sommige dossiers zijn altijd politiek gevoelig, maar soms is die gevoeligheid plotseling en tijdelijk. De eendaagse training bestond uit twee onderdelen. Een interactieve presentatie van de theorie waarin onderzocht werd wat politiek bestuurlijke sensitiviteit is en aansluitend behandeling van de eigen casuïstiek.

Reacties van deelnemers

  • ‘Praktijkgerichte cases en enthousiaste docent’
  • ‘Ik heb een aanzet gekregen om zaken die wellicht politiek bestuurlijk gevoelig zijn te kunnen onderkennen.’

IND 

Een soortgelijke cursus is ook ontwikkeld voor o.a.:

Ministerie van EL&I (2011)
Ministerie van V&J (2014)