Ervaringen

Juridische kennis voor niet-juristen

De directie Veiligheid en Bestuur werkt nauw samen met de directie Wetgeving en zit regelmatig met juristen van gemeenten en het openbaar ministerie om tafel. Om de juridische kennis binnen de directie te vergroten is deze cursus ontwikkeld. De cursus bestond uit vier lunchcolleges over verschillende juridische thema’s die zij direct bij hun werkzaamheden konden gebruiken: 

  • Staatsrecht
  • De Gemeentewet en bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid
  • De Algemene wet bestuursrecht
  • Bestuursstrafrecht

Reactie deelnemer

'De Academie bood ons de mogelijkheid om de colleges precies naar onze vraag en behoeften in te vullen waardoor de collegestof toepasbaar is op onze werkzaamheden. Naast de mooie locatie en goede lunch kwam uit de evaluatie naar voren dat de collega’s het leerzame colleges vonden. Deze cursus heeft aanleiding gegeven voor een vervolgcursus die nog meer de diepte ingaat op de verschillende  thema’s.'

Marloes Stokkel

Ministerie V&J
Directie Veiligheid en Bestuur

Een soortgelijke cursus is ook ontwikkeld voor o.a.:

Ministerie van OCW (2016, 2015, 2014, 2013)
Ministerie van EZ (2016, 2015, 2014)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2010)
Ministerie van V&J (2013, 2012)