Europees en internationaal recht

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (6 PWO)

De relevante ontwikkelingen in en rond het Europese materiële recht. 

Europees bestuursrecht (9 PWO)

De (directe) werking van het recht van de EU in de nationale rechtsorde.

EVRM in vogelvlucht (6 PWO)

De betekenis van EVRM en fundamentele vrijheden voor wetgeving en overheidsbeleid.

Grondrechten van de EU (6 PWO)

Verschil in toepassing tussen het EU-Handvest voor de Grondrechten en het EVRM.

De toepasselijkheid van de grondrechten van de EU (3 PWO)

Op welke overheidshandelingen is het EU-Handvest voor de Grondrechten van toepassing?

Marktwerking en diensten van algemeen economisch belang in EU-rechtelijke context (6 PWO)

Actualisering en verdieping van het Europese mededingingsrecht.

Verdragenrecht in kort Bestek (9 PWO)

Totstandkoming en ratificatie van verdragen en doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

Wegwijs in het EU-recht: actuele inzichten voor de dagelijkse praktijk (15 PWO)

Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke procedures en rechtsbronnen zijn er.

Wetgeving en beleid maken op een 'inclusieve' manier (3 PWO)

Toepassing van de human rights-based approach 

Actueel cursusaanbod