Lezingen

De Academie organiseert regelmatig lezingen en discussiebijeenkomsten over actuele thema's.

De onderwerpen en data worden afgestemd met die van bijeenkomsten georganiseerd door:

  • de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van J&V (WKB);
  • de Vereniging JuristenRijk;
  • de Vereniging voor Wetgeving- en Wetgevingsbeleid en
  • het Expertisecentrum Europees Recht van BZ (ECER).