29 maart 2014

Winnaar GrondwetStrijd: Flexibelere herzieningsprocedure met volksinvloed

Foto: 200 jaar koninkrijk

Het winnende team van de GrondwetStrijd pleit voor een aanpassing van de herzieningsprocedure van de Grondwet. Hun wijzigingsvoorstel is gebaseerd op drie pijlers: flexibiliteit, volksinvloed en stabiliteit. Het voorstel moet het herzien van de Grondwet eenvoudiger maken door wijzigingsvoorstellen in één lezing aan te nemen. Daarnaast krijgen burgers een stem in de beraadslagingen, waardoor de Grondwet meer maatschappelijk draagvlak krijgt. Dit zorgt ook, samen met een tweede lezing voor belangrijke onderwerpen, voor stabiliteit.

Volgens de jury kan in deze tijd inderdaad niet meer aan de Grondwet geknutseld worden zonder de ruime betrokkenheid van de bevolking als geheel. Daarnaast vergelijkt juryvoorzitter prof.dr. J.Th.J. van den Berg het huidige artikel voor de herziening van de Grondwet met een ijzeren deur: iedere grondwetswijziging is bij voorbaat onmogelijk waardoor elke discussie over eventuele wijzigingen zinloos wordt.

Het winnende team bestaat uit M.E. de Boer, R. Dekker, K. Haan, R. Nehmelman, R. van Rossem en M.J. Vetzo (studenten en docenten van de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam). Zij overhandigden hun voorstel aan minister Plasterk tijdens het Grondwet Festival op 29 maart. De prijs voor het winnende team is een reis naar Philidelphia, de bakermat van de Amerikaanse Grondwet.

De GrondwetStrijd werd georganiseerd i.s.m. het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in het kader van het 200 jarig bestaan van onze Grondwet.

De voorstellen die de vijf teams die in de finale stonden, hebben gedaan kun je hier nalezen.

  1. Voorstel Team UU en UVA (pdf)
  2. Voorstel Team Duijf Pereth Rebel Richters Van Niel (pdf)
  3. Voorstel Team Schepers en De Groot (pdf)
  4. Voorstel Team Khan deel1 (pdf), deel 2 (pdf), deel 3 (pdf)
  5. Voorstel Team Boerman en De Winter (pdf)

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.