13 september 2016

Verbeter uw vaardigheden

U kunt bij de Academie ook terecht voor vaardigheidstrainingen. Zonder goede vaardigheden kunnen juristen immers niet effectief functioneren binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van de Rijksoverheid. Vaardigheden worden bovendien steeds belangrijker omdat juristen door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen vaker en intensiever met beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties moeten samenwerken. De afgelopen tijd ontwikkelden we verschillende nieuwe trainingen. Hier treft u een systematisch overzicht om de onderlinge samenhang te verduidelijken.

Uitbreiding vergader- en onderhandelingstrainingen
Bijeenkomsten om zaken te bespreken en beslissingen te nemen, zijn aan de orde van de dag. Om die vergaderingen zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen, bieden wij een training:

Een zinvolle bijdrage leveren aan politieke besluitvorming vergt andere vaardigheden. Daarvoor is het goed te weten hoe het spel wordt gespeeld in het parlement en in de Europese Unie:

  • Praktijk voor het Europese recht (VERWACHT: BEGIN 2018)

In laatstgenoemde cursus wordt overigens geen gedrag getraind, maar praktische kennis overgedragen.

Tot slot is het verbeteren van onderhandelingsvaardigheden geen overbodige luxe. Elke jurist weet dat het niet eenvoudig is overeenstemming te bereiken over de uitleg van regels die voor meerdere uitleg vatbaar zijn of om ervoor te zorgen dat aan het juridische belang evenveel aandacht wordt besteed als aan de economische en politieke belangen. Wij bieden daartoe de basistraining:

Dit jaar wordt daaraan een verdiepende training toegevoegd:

Hierin leert u om via de Harvard-methode (onderhandelaars hebben elkaar nodig; de wederpartij is geen tegenpartij maar gesprekspartner) tot overeenstemming te komen.

Uitbreiding van communicatietrainingen
Vergaderen en onderhandelen vergt communicatie. Daarbij kan, bedoeld of onbedoeld, weerstand ontstaan. De volgende trainingen strekken ertoe inzicht te krijgen in dit proces en vaardigheden te ontwikkelen om weerstand te voorkomen dan wel te neutraliseren:

In de eerste training staat het houden van de regie in een gesprek centraal en in de tweede training de manier van argumenteren.

Een conflict oplossen met behoud van een goede relatie met de wederpartij? Deze training biedt uitkomst:

Uitbreiding van advies- en schrijfvaardigheidstrainingen
Schriftelijk adviseren over juridische vraagstukken is een vak apart. Ons cursusaanbod bevat daarom een basistraining die erop is gericht een advies duidelijk en begrijpelijk te onderbouwen, te structureren en te formuleren:

  • Effectief adviseren over complexe materie (VERWACHT: BEGIN 2018)

De volgende training biedt inzicht in de sterk sturende werking van een bepaalde woordkeus die zelfs ertoe kan leiden dat beleidsmakers en het publiek anders tegen een onderwerp gaan aankijken:

Sinds 2016 is het cursusaanbod uitgebreid met:

In deze training leert u hoe u de analyse van een juridisch vraagstuk visueel kunt weergeven. Het letterlijk in beeld brengen daarvan heeft veel voordelen. In de ontwerpfase kan het helpen overzicht te houden, nieuwe ideeën te genereren en ontbrekende schakels op te sporen. In de eindfase kan het helpen om informatie in toelichtingen, nota’s of lezingen op eenvoudiger wijze te presenteren, bijvoorbeeld aan niet-juristen. Deze training wordt meerdere malen per jaar aangeboden. 

Uitbreiding met op de Rijksoverheid toegespitste taaltrainingen
Welke jurist heeft in deze globaliserende wereld niet te maken met Engelstalige onderhandelingen, ontvangsten, werkdocumenten of literatuur?

  • Practical English for Central Government use (VERWACHT BEGIN 2018)
  • Practical writing in English for Central Government use (VERWACHT BEGIN 2018)