12 februari 2019

‘Vaardigheden trainen en kennis vergroten’, Interview met Erik de Beer, (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Academie voor Overheidsjuristen verzocht een praktijkgerichte, juridische leergang te ontwikkelen voor de bij de ILT werkzame juristen. Wij interviewden dhr. Erik de Beer, teamleider Juridische Advisering Duurzaamheid, over dit maatwerk traject.

  1. Kunt u iets meer vertellen over de Inspectie Leefomgeving en Transport? Hoe zou u het werkveld van de ILT omschrijven?

De ILT is een grote organisatie met ruim 1100 personeelsleden. Wij zijn een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We houden ons met een heel groot scala aan onderwerpen bezig, varierend van vuurwerk, asbest, schepen en vliegtuigen, Schiphol tot energielabels en bouwproducten. Ook de Autoriteit woningcorporaties hoort bij ons. Het is een uitdagend takenpakket. Een voorbeeld van ons concrete werk is het testen van de veiligheid van consumentenvuurwerk. En illegaal consumentenvuurwerk proberen we van de markt af te houden. We hebben recent onder andere onderzoek gedaan naar de veiligheid van de vuurwerkstandaard. Inmiddels is er een goedgekeurde standaard te krijgen. 
Een ander recent actueel voorbeeld van onze werkzaamheden zijn de van een schip afgewaaide zeecontainers. Daar doen we onderzoek naar de oorzaken.  

  1. Is er een speciale reden waarom de ILT nu een opleidingstraject voor haar juristen wil aanbieden?

Een van de redenen waarom wij dit traject zijn gestart, is omdat wij onze organisatie aan het veranderen zijn. Daarbij zijn al onze ongeveer 50 juristen, in één afdeling samengebracht. Waar zij eerder in verschillende afdelingen waren ondergebracht, bijvoorbeeld bij vergunningverlening en handhaving, zitten zij nu in de afdeling Juridische zaken. Hiermee beogen wij de juridische functie te versterken en daarmee uiteindelijk ook de juridische kwaliteit te verhogen. Een groot voordeel van deze nieuwe organisatie is dat de juristen op deze manier meer samenwerken, meer kennis delen en elkaar beter kunnen vervangen. Hier hoort uiteraard ook opleiding en training bij.

  1. De Academie voor Overheidsjuristen heeft deze leergang speciaal voor de ILT ontwikkeld. Kunt u uitleggen waarom u de Academie hiervoor heeft uitgekozen?

Wij willen twee dingen doen: vaardigheden trainen en kennis vergroten. Als je dat wat breder en structureler wilt aanpakken,  is het lastig om allerlei verschillende partijen uit de markt te betrekken. Het is handiger om dit bij één partij neer te leggen. Bovendien kenden wij de Academie al, omdat individuele juristen goede ervaringen met de Academie hadden opgedaan. De Academie biedt goede kwaliteit en interessante docenten. Om die reden hebben we voor de Academie gekozen. Wij willen de leergang namelijk graag op een goede manier introduceren en ook structureel blijven aanbieden.

  1. De leergang is breed opgezet en bevat cursussen van bestuursrecht en strafrecht tot verschillende vaardigheden, zoals ‘framing’ en motiveren van besluiten. Hoe is het aanbod tot stand gekomen?

We hebben eerst intern geïnventariseerd waaraan de juristen behoefte hebben en wat wij als organisatie vinden dat juristen moeten kunnen. Op basis daarvan hebben wij een pakket samengesteld waar de Academie een opleiding van heeft gemaakt. Het eerste leerjaar is klaar en we bespreken nu de inhoud voor het tweede leerjaar.

  1. Het eerste jaar van de leergang loopt tot voorjaar 2019. Wat zijn uw ervaringen met de Academie en met de georganiseerde cursussen van dit eerste jaar?   

De opleiding is binnen de ILT enthousiast ontvangen. Vanwege het gevarieerde aanbod maar ook vanwege de inhoud van de leergang en niet te vergeten de interessante docenten. Het wordt gewaardeerd dat bijvoorbeeld de Landsadvocaat lesgeeft over overheidsaansprakelijkheid. Verder is de leergang afwisselend. We volgen met alle juristen tegelijk cursussen maar volgen ook in kleinere groepjes vaardigheidssessies zoals effectief overtuigen.

Delen