14 september 2018

Twee nieuwe groepen trainees van start

We zijn blij dat dit jaar maar liefst 23 trainees starten met hun opleiding aan de Academie! Het betreft 11 wetgevingsjuristen en 12 overheidsjuristen.

Selectieprocedure
Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de opleidingen. Eind februari ging de selectieprocedure van start, met 219 geregistreerde unieke deelnemers. De procedure bestond uit vier fasen, waarin verschillende selectie-instrumenten zijn ingezet. Na het assessment en de schrijfopdracht vonden eind juni gesprekken plaats met de selectiecommissies. Deze commissies bestonden uit leidinggevenden van juridische directies binnen de Rijksoverheid. De commissieleden oordeelden positief over het niveau van de kandidaten. Uiteindelijk kon de Academie 23 van hen plaatsen als trainee.

Werkplekken trainees

Een aantal departementen stelt jaar in, jaar uit één of meerdere traineeplaats(en) ter beschikking. Zo starten er opnieuw trainees bij EZK, JenV, OCW, SZW, BZK, VWS en de IND. Daarnaast starten er dit jaar trainees bij het Rijksvastgoedbedrijf, IenW, BZ, Financiën, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, DIO en de Raad van State. We zijn erg blij met alle bijdragen aan ons gezamenlijke doel: het opleiden van uitstekende wetgevings- en overheidsjuristen.

Introductie en opening Academisch jaar

Dinsdag 4 september vond de introductiebijeenkomst plaats. De nieuwe trainees maakten kennis met elkaar, met de ouderejaars trainees en met de stafleden van de Academie die nauw betrokken zijn bij hun opleiding. En op 11 september waren alle nieuwe trainees aanwezig bij de opening van het Academisch jaar. Enkelen van hen raakten in gesprek met minister Dekker, die als een van de hoofdsprekers tijdens de opening optrad.

Wij wensen groep 10 (overheidsjuristen) en groep 18 (wetgevingsjuristen) veel succes en werkplezier!

Delen