5 september 2017

Twee groepen nieuwe trainees van start

Het verheugt ons dat dit jaar maar liefst 21 trainees starten met hun opleiding aan de Academie! Het betreft 11 wetgevingsjuristen en 10 overheidsjuristen.

Selectieprocedure
Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de opleidingen. Eind februari ging de selectieprocedure van start, met 295 geregistreerde unieke deelnemers. De procedure bestond uit vier fasen, waarin verschillende selectie-instrumenten zijn ingezet. Na het assessment en de schrijfopdracht vonden eind juni gesprekken plaats met de selectiecommissies. Deze commissies bestonden uit leidinggevenden van juridische directies binnen de Rijksoverheid. De commissieleden oordeelden positief over het niveau van de kandidaten. Uiteindelijk kon de Academie 21 van hen plaatsen als trainee.

Werkplekken trainees
Een aantal departementen stelt jaar in, jaar uit één of meerdere traineeplaats(en) ter beschikking. Zo starten er opnieuw trainees bij EZ, VenJ, OCW, SZW, BZK, VWS, I&M, de ACM en de IND. Dit jaar starten er ook trainees bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf. We zijn erg blij met alle bijdragen aan ons gezamenlijke doel: het opleiden van uitstekende wetgevings- en overheidsjuristen. 

Introductie
Maandag 4 september vond de introductiebijeenkomst plaats. De nieuwe trainees maakten kennis met elkaar, met de ouderejaars trainees en met de stafleden van de Academie die nauw betrokken zijn bij hun opleiding. Wij wensen groep 9 (overheidsjuristen) en groep 17 (wetgevingsjuristen) veel succes en werkplezier!  

Delen