6 juli 2016

Pilot ‘blended learning’

De Academie heeft in het kader van de herijking van haar visie op het onderwijs een pilot 'blended learning' georganiseerd. Hiertoe werd een variant op de cursus Gebruik van het IAK voor beleid en regelgeving ontwikkeld die deels in een online omgeving werd aangeboden. De pilot is inmiddels succesvol afgerond en uitgebreid geëvalueerd. De deelnemers waren positief over het werken in een digitale leeromgeving, over de afwisseling tussen docenten en ervaringsdeskundigen en over de verschillende werkvormen die werden aangeboden. Na het verwerken van de verbeterpunten zal deze cursus in 2017 in het reguliere cursusaanbod worden opgenomen. 

Delen