8 juni 2021

Pauline Schuyt wordt de nieuwe rector-directeur

Het bestuur van de Stichting Recht en Overheid heeft prof.mr. Pauline Schuyt benoemd tot rector-directeur. Zij volgt met ingang van 1 oktober 2021 prof.mr. Bert Niemeijer op, die dan met pensioen gaat.

De rector-directeur is het hoofd van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen. Als rector heeft deze functie een wetenschappelijk profiel. Pauline Schuyt heeft een lange staat van dienst in rechtswetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs en is thans hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting aan de Universiteit Leiden. Ook heeft zij ruime ervaring met leiding geven binnen een organisatie voor wetenschappelijk onderwijs; momenteel is zij voorzitter van de afdeling Strafrecht en opleidingsdirecteur voor de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Leidse universiteit. Dat sluit ook goed aan bij de functie als directeur, die leiding geeft aan een kleine organisatie waarin allerlei opleidingen worden ontwikkeld, aangeboden en uitgevoerd.

Gezien haar rijkgeschakeerde achtergrond, haar affiniteit met de juridische en ambtelijke wereld bij de Rijksoverheid en haar visie op de recente ontwikkelingen daarin, verwacht het bestuur dat zij de komende jaren een krachtige impuls zal geven aan de opleidingen die de Academies aanbieden en aan het management van de organisatie als een belangrijk onderdeel van de juridische functie bij het Rijk.

Delen