10 februari 2016

Opleidingen voor beleidsambtenaren

In 2015 hebben de Academies in opdracht van de Beleidsacademie Veiligheid en Justitie acht opleidingen met succes uitgevoerd. De opleidingen van de Beleidsacademie staan open voor alle beleidsmedewerkers van het ministerie van VenJ en zijn organisatieonderdelen.

Bij het aanbieden van deze opleidingen zijn de Academies verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering, het contracteren van de docenten, de afstemming tussen de docenten en de formulering van de leerdoelen. Daarnaast leveren zij de inbreng voor de formulering van de tekst waarmee de desbetreffende opleiding wordt opengesteld voor inschrijving door belangstellenden.

De opleidingen worden georganiseerd in het Academiegebouw aan het Lange Voorhout. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig en kan de onderwijskundige, logistieke en administratieve ondersteuning gegarandeerd worden. Net als bij de maatwerkopleidingen zijn ook deze opleidingen inhoudelijk toegespitst op het specifieke werkterrein en wordt er gewerkt met departementale casuïstiek. 

Gezien de goede evaluaties zullen de Academies in 2016 ten minste acht nieuwe opleidingen voor de Beleidsacademie Veiligheid en Justitie verzorgen. Daarbij speelt dat voor een aantal opleidingen die in 2015 werden gehouden, zich zoveel deelnemers hadden gemeld, dat deze vorig jaar zijn herhaald en dit jaar opnieuw op het programma staan.

 

Delen