15 september 2020

Nieuws over maatwerkopleidingen

Gelukkig, ook de maatwerkopleidingen zijn weer van start gegaan. Vrijwel alle cursussen die vanaf half maart waren stop gezet, worden nu ingehaald of zijn naar het voorjaar van 2021 verplaatst.

Omdat er vanwege de RIVM-richtlijnen minder bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in het Academiegebouw, wijken we in voorkomende gevallen uit naar een passende 'Corona-proof' locatie. Dat is een zalencentrum boven het station van Den Haag CS of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie. Zo vinden de trainingen Adviseren, Lastige gesprekken en Pleiten, die wij deze maand voor de Inspectie Leefomgeving en Transport organiseren, plaats in dit zalencentrum.

Mocht een fysieke bijeenkomst niet gewenst zijn dan passen we de cursus in overleg met de opdrachtgever en docenten dusdanig aan dat deze online kan worden gegeven. Voor de Autoriteit woningcorporaties organiseren wij bijvoorbeeld aankomende maand een digitale cursus ‘Burgerlijk Wetboek.’ Ook voor de Beleidsacademie van Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelen wij online maatwerkcursussen.

In alle gevallen doen we onze uiterste best om de kwaliteit te leveren die u van ons gewend bent.

Wegens de pensionering van Tineke Witberg kunt u voortaan voor inhoudelijke vragen bij Monique Wesselink terecht. Voor praktische zaken is en blijft Margot Groenhuijsen contactpersoon.

We hopen u graag spoedig weer te ontmoeten!

Delen