7 juli 2016

Nieuws uit de staf: Monique Wesselink gepromoveerd

Onze collega Monique Wesselink is op 24 juni 2016 bij de UvA gepromoveerd. Haar onderzoek betrof De deelgeschilprocedure; Kan procederen onderhandelen stimuleren? De deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is in 2010 geïntroduceerd om de vaak moeizaam en traag verlopende afhandeling van letsel- en overlijdensschade na een ongeval te faciliteren. Deze procedure biedt partijen de mogelijkheid al tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen een deel van hun geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Na de procedure worden zij geacht de onderhandelingen zelf voort te zetten en minnelijk af te ronden. Monique heeft middels juridisch en empirisch onderzoek de vijf jaren na de introductie van deze gerechtelijke procedure geanalyseerd en bezien welke effecten de procedure heeft op de buitengerechtelijke onderhandelingen.

Delen