11 mei 2022

Nieuwe onderwijsvorm: leerateliers

Tot heden bestaat het opleidingsaanbod van de Academie uit cursussen die zijn gericht op kennis en trainingen die zijn gericht op het verbeteren van vaardigheden. Daaraan voegt de Academie nu leerateliers toe. Dat is een onderwijsvorm waarbij de deelnemers en een ervaringsdeskundige gezamenlijk leren, inspiratie opdoen en kennis delen. Ons eerste leeratelier gaat over de vraag hoe je als jurist effectief in een politiek-bestuurlijke omgeving kunt zijn en wordt verzorgd door drs W.J. (Wim) Kuijken (voorzitter Kiesraad en voormalig regeringscommissaris voor het Deltaprogramma en oud SG van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat). Samen met Paul ’t Hart schreef hij het boek ‘Dienen en beïnvloeden, Verhalen over ambtelijk vakmanschap’ dat in 2018 bij de NSOB verscheen. Meer weten of aanmelden? Klik hier!

Delen