7 juli 2016

Leergang Wetgeving op Aruba

Van 25 april tot 29 april 2016 vond op Aruba de laatste module plaats van de Leergang Wetgeving. Het betrof het onderdeel ‘Effectief regelgeven in een veranderlijke samenleving’. Gedurende de periode 2014-2016 hebben de juristen van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken maar liefst 16 modules op het terrein van wetgeving gevolgd. Een groot deel van de modules werd gegeven door docenten die vanuit Nederland kwamen, daarnaast traden regelmatig Arubaanse docenten op. Het onderwijs werd voornamelijk in de vorm van interactieve werkcolleges gegeven, maar ook online learning werd ingezet om deelnemers zich te laten voorbereiden op de colleges. Uit de hoge evaluatiecijfers van alle modules blijkt dat de leergang zeer gewaardeerd is.

Op 29 april jl. zijn de certificaten uitgereikt aan de trotse deelnemers. Deze uitreiking vond plaats in combinatie met het symposium ‘De wetgevingsjurist in beweging’. Het thema betrof de permanente ontwikkeling van de wetgevingsjurist als professional. Ook op Aruba komt wetgeving tot stand in een dynamische en complexe politieke en bestuurlijke omgeving, waarin ook anderen dan wetgevingsjuristen opereren. Willen wetgevingsjuristen in een dergelijke context effectief zijn, dan moeten zij zich voortdurend ontwikkelen en bijscholen. Naast prof. mr. Bert Niemeijer, die als rector van de Academie de certificaten uitreikte, spraken ook mr. George Croes, directeur Wetgeving en Juridische Zaken en dr. mr. Viola van Bogaert, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Aruba over dit thema. Het was een waardevolle afsluiting van een naar aller oordeel geslaagde leergang.

Delen


Meer informatie?

Esther Smeitz-Cohen

drs. Esther Smeitz-Cohen

Teamleider onderwijscoördinatie & Adviseur opleiding en selectie

e.smeitz@acwet.nl
070 - 312 98 40