13 maart 2014

Kennisuitwisseling met Indonesische wetgevingsjuristen

De afgelopen jaren zijn er verschillende malen Indonesische wetgevingsjuristen op bezoek geweest in Den Haag om een beeld te krijgen van de Nederlandse aanpak van wetgeving. In november vorig jaar volgden 22 Indonesische juristen een opleiding van drie weken. Die opleiding was georganiseerd door het Center of International Legal Cooperation (CILC) in samenwerking met de Academie voor Wetgeving. Ook komt in april een delegatie vanuit het Indonesische parlement om zich door de Academie en de Tweede Kamer te laten informeren over de Nederlandse wetgevingsprocedure.

Herziening Indonesische wetgevingsopleiding

De interesse van Indonesische zijde blijft niet beperkt tot het volgen van wetgevingsonderwijs in Nederland. Het ministerie van Justitie en Mensenrechten in Jakarta heeft namelijk ook een project opgezet om de Indonesische wetgevingsopleiding te herzien. Nu volgt daar elke wetgevingsjurist een opleiding van drie maanden voordat hij of zij aan de slag gaat. Die opleiding sluit gebrekkig aan op de taken die men moet uitvoeren en het rendement ervan laat dan ook te wensen over. 

Inspiratie door de Academie

Cinop is verantwoordelijk voor het herzieningsproject van de wetgevingsopleiding in Indonesië. Cinop is een internationaal adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Eind januari 2014 is Nico Florijn, programmamanager bij de Academie voor Wetgeving, in het kader van het project naar Indonesië gegaan. Daar heeft hij verteld welke methode wij toepassen om onze traineeopleidingen te programmeren en te organiseren. Men bleek zich daar graag door te laten inspireren. 

Invloed op Indonesisch recht

De Indonesische interesse in de Nederlandse wetgeving is uiteraard verklaarbaar uit een gedeelde geschiedenis. Nederlandse begrippen maken zelfs nog steeds deel uit van het Indonesische recht. Daarnaast hebben de wetgevingsjuristen er een open oog voor de juridische ontwikkelingen in andere, grote landen die meer in hun buurt liggen, zoals Australië, Zuid-Korea of India. 

Het Indonesische rechtsstelsel is een bijzondere mix van geschreven recht en gewoonterecht Voor rechtsvergelijkers is het interessant te zien hoe al die verschillende invloeden verwerkt worden in een rechtsstelsel. De Academie hoopt in ieder geval nog vaker betrokken en behulpzaam te zijn bij projecten om de rechtsstaat in Indonesië uit te bouwen.

Delen