9 juli 2024

Interview: van sollicitant naar commissielid bij de Academie

Bij de Academie werken en komen veel mensen. Wie zijn zij? Wat doen zij? Wat houdt hen bezig? In dit interview gaan Sven Zoeteman, alumnus en commissielid in de toelatingsprocedure van de Academie naast zijn werk bij het Ministerie van Financiën, en Esther Smeitz, adviseur opleiding & selectie bij de Academie en voorzitter van de toelatingscommissie opleiding, met elkaar in gesprek. Lees je mee?

Esther: ‘Sinds vorig jaar werken we in de laatste fase van de toelatingsprocedure met een nieuwe commissie-indeling: de commissie werkplek en de commissie opleiding. In de commissie opleiding zit altijd een alumnus. Vorig jaar hoorde jij bij de eerste alumni die in deze commissie plaatsnamen. Ook dit jaar zei je weer meteen ‘ja’ toen we je vroegen. Betekent dat dat je het met plezier doet (en waarom)?’

Sven: ‘Ik vind het inspirerend om de drijfveren te horen van kandidaten, waarom ze rechten zijn gaan studeren en graag bij de Rijksoverheid willen werken. Ze hebben natuurlijk vaak nog weinig inzicht in het werk, maar ze zijn bereid om in het diepe te springen. Omdat ze zich willen inzetten voor de maatschappij. Dat vind ik mooi om te zien.
Door de deelname van alumni aan de commissie opleiding wordt deze toegankelijker. De gesprekken zijn voor veel kandidaten spannend. Dan is het leuk ontspanning te merken als ik vertel dat ik zelf aan de Academie gestudeerd heb. 

Esther: 'Hoe kijk je terug op de toelatingsprocedure die jij destijds doorlopen hebt, ook in vergelijking met de huidige procedure?'

Sven: ‘Toen ik in 2013 solliciteerde, waren er in totaal vier rondes, dus één meer dan nu. En dat voelde als een lange periode! Goed om te zien dat de toelatingsperiode flink is ingekort. 
Ik vond de toelatingsgesprekken het spannendst. Die waren met zeer ervaren leidinggevenden, die misschien elk wel meer dan dertig jaar ervaring hadden bij de Rijksoverheid. Die gesprekken konden alle kanten opgaan. De STARR-methode in de huidige procedure geeft houvast. Kandidaten weten dat ze volgens deze methode worden beoordeeld. De methode zorgt er bovendien voor dat alle kandidaten vergelijkbaar kunnen worden beoordeeld. Ik vind het ook goed dat alle commissieleden de training 'Objectief en effectief selecteren' volgen voorafgaand aan de gesprekken.'

Esther: 'Wat valt je op aan kandidaten die je hebt gesproken, als je dat vergelijkt met jezelf en je medetrainees in 2013?'

Sven: 'Kandidaten lijken sneller uit de collegebanken te komen. Ze studeren niet langer dan vier à vijf jaar. Ook lijkt er iets meer geografische spreiding te zijn in universiteiten waar kandidaten zijn afgestudeerd. Ondanks dat ze weten dat we werken met de STARR-methode, hadden sommigen zich wel beter kunnen voorbereiden...'

Esther: 'Heb je tips voor de Academie als het gaat om de toelatingsprocedure, of in zijn algemeenheid?'

Sven: 'Ik denk dat er stappen gezet kunnen worden in het bevorderen van diversiteit. Elke student heeft recht op gelijke kansen en de samenleving heeft recht op een divers ambtenarenapparaat. In mijn vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten zet ik me onder andere in voor het bevorderen van diversiteit onder bezoekers van natuurgebieden. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met organisaties die contact hebben met verschillende doelgroepen. Mijn tip aan de Academie is om dat meer te doen bij wervingsactiviteiten. 

Daarnaast is het waardevol om het beroep wetgevings- en overheidsjurist eerder in beeld te brengen bij studenten. Ik heb zelf aan de Erasmus School of Law een paar jaar gastcollege gegeven over wetgeving en het werk van een wetgevingsjurist bij het eerstejaarsvak rechtssociologie. 

Als het gaat om de opleiding is het goed om te zien dat deze nog meer dan voorheen is geënt op vaardigheden. Verder lijkt het me waardevol als trainingen over 'weerbaarheid' en 'tegenspraak' worden toegevoegd aan het curriculum. Het is verstandig daarbij stil te staan op inhoudelijk vlak, zeker in het huidige politieke klimaat. Het is ook goed om met elkaar van gedachten te wisselen over waar je grenzen liggen als het gaat om de tijd die je in werk en studie steekt. 

Esther: 'Als je advies mocht geven aan jezelf ruim 10 jaar geleden, wat zou dat zijn? En had je je dan weer aangemeld voor de toelatingsprocedure?'

Sven: 'Ja, ik zou me absoluut weer aanmelden! Als advies zou ik meegeven: probeer kennis te maken met het werk. Ga vooral met een studievereniging naar een ministerie, bezoek de Academie of nodig wetgevingsjuristen uit op de universiteit. Kom in contact met trainees en neem deel aan de inhousedagen.'

Esther: 'Ben je, naast het zijn van commissielid, ook nog op andere manieren betrokken bij de Academie?'

Sven: 'Sinds vorig jaar zit ik in de klachtencommissie voor ongewenst gedrag. Ik heb zelf de Academie altijd als een veilige plek ervaren. Dat is belangrijk, zeker omdat het een intense periode is. Heel fijn dat er nu een vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn. 

Esther: 'En volg je nog wel eens cursussen bij ons?'

Sven: 'Onlangs heb ik de cursussen 'Constructief voorzitten en vergaderen' en 'Conflictetiquette, regievoering in conflictsituaties' gevolgd. Het was leuk om weer terug te zijn op de Academie. Dat voelt als thuiskomen!'

Delen